0
0

دکتر مرتضی صدیق

مؤلف بیش از 60 جلدکتاب مرجع آموزشی معماری
داور رسمی جشنواره خوارزمی
کسب بیش از 21 عنوان لوح تقدیر از مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی کشور
برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی در بیش از 50 شهر ایران
در جهت آموزش راندو و اسکیس و دوره‌های ویژه طراحی نظام مهندسی معماری و …

  • بیوگرافی
  • دوره ها

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتری: معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران با نمره پایان نامه 19

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران
و بیش از 10 دانشگاه دولتی ایران

افتخارات:

مؤلف بیش از 60 جلدکتاب مرجع آموزشی معماری
داور رسمی جشنواره خوارزمی
کسب بیش از 21 عنوان لوح تقدیر از مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی کشور
برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی در بیش از 50 شهر ایران
در جهت آموزش راندو و اسکیس و دوره‌های ویژه طراحی نظام مهندسی معماری و …

پکیج اسکیس طراحی معماری

آموزش طراحی معماری با دست آزاد و آمادگی کنکور اسکیس آموزش جامع طراحی با دست آزاد ویژه معماران ، دانشجویان ، کنکور اسکیس ارشد و دکتری آموزش روش حل سوال...
397 دکتر مرتضی صدیق
ریال 12,600,000ریال 15,700,000
خرید دوره

پکیج طراحی در زمین محدود

آموزش روش حل سوال آزمون طراحی نظام مهندسی حل آزمون های سال های گذشته بازدید از بناها برای درک بهتر مطالب آموزشی و...
301 دکتر مرتضی صدیق
ریال 11,600,000ریال 15,700,000
خرید دوره

پکیج بیان معماری

مدرس: دکتر مرتضی صدیق مدت زمان آموزش: 30 ساعت رفع اشکال با حضور استاد (گروه تلگرام): دارد مدت زمان تعیین شده برای رفع اشکال: 6 ماه در این مجموعه از...
393 دکتر مرتضی صدیق
ریال 10,500,000ریال 15,500,000
خرید دوره